ชุดถังกรองทราย Emaux พร้อมปั้มและวาล์ว ( 400mm )

สั่งพิมพ์
FSF400-6W : Valve Connections [ 1.5" ] Max Flow Rate [ 108 lpm / 6.48m3/h ] Sand [ 35 kg ]

คำอธิบาย

หมายเหตุ : ทรายกรองที่ทางร้านแถมให้ หากมีการจัดส่ง ค่าส่งจะเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า