ถังกรองทราย Pro Pool แบบ Side Mount Dia [ 28

สั่งพิมพ์
PPS700 : Input/Output [ 1.5" ] Flow [ 19 m3/hr ] Filtration Area [ 0.35 m2 ] Sand Weight [ 180 kg ]

Pro Pool2-21
คำอธิบาย

หมายเหตุ : ทรายกรองที่ทางร้านแถมให้ หากมีการจัดส่ง ค่าส่งจะเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า