ถังกรองทราย Pro Pool แบบ Top Mount Dia [ 31

สั่งพิมพ์
PPT800 : Input/Output [ 2" ] Flow [ 24 m3/hr ] Filtration Area [ 0.5 m2 ] Sand Weight [ 275 kg ]

Pro Pool1-233
Pro Pool1-38
คำอธิบาย

หมายเหตุ : ทรายกรองที่ทางร้านแถมให้ หากมีการจัดส่ง ค่าส่งจะเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า