ถังกรองทราย Pro Pool แบบ Top Mount Dia [ 55

สั่งพิมพ์
PPT1400 : Input/Output [ 2" ] Flow [ 65 m3/hr ] Filtration Area [ 1.54 m2 ] Sand Weight [ 1,350 kg ]

Pro Pool1-24
Pro Pool1-3
คำอธิบาย

ทรายกรองที่ทางร้านแถมให้ หากมีการจัดส่ง ค่าส่งจะเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า