ล้อดูดตะกอนสระว่ายน้ำ ขนาด 19นิ้ว ด้ามอลูมิเนียม

สั่งพิมพ์
ใช้สำหรับต่อเข้ากับด้ามและสายดูดเพื่อทำความสะอาดพื้นสระว่ายน้ำ

04-1
04-2
คำอธิบาย

ล้อดูดตะกอนสระว่ายน้ำ ขนาด 19 นิ้ว ด้ามอลูมิเนียม

  • ขนาดกว้าง 19 นิ้ว