• 093-636-3259
    065-392-9641
    Line : wanpooltum1987
  • wanpooltum@gmail.com
  • 299/187 หมู่2 ตำบลบางเพรียง
    อำเภอบางบ่อ จ.สมุทรปราการ

ล้อดูดตะกอนสระว่ายน้ำ ขนาด 14 นิ้ว

สั่งพิมพ์
ล้อดูดตะกอนสระว่ายน้ำ ขนาด 14 นิ้ว

คำอธิบาย
  • ล้อดูดตะกอนสระว่ายน้ำ ขนาด 14 นิ้ว
  • เหมาะสำหรับดูดตะกอนที่มีความเบาซึ่งจะไม่ทำให้ตะกอนฟุ้งกระจายเปิดออก โดยต่อเข้ากับด้ามและสายดูดเพื่อทำความสะอาดสระว่ายน้ำ