• 093-636-3259
    065-392-9641
    Line : wanpooltum1987
  • wanpooltum@gmail.com
  • 299/187 หมู่2 ตำบลบางเพรียง
    อำเภอบางบ่อ จ.สมุทรปราการ

ล้อดูดตะกอนสระว่ายน้ำ ขนาด 19นิ้ว ด้ามพลาสติค

สั่งพิมพ์
ใช้สำหรับต่อเข้ากับด้ามและสายดูดเพื่อทำความสะอาดพื้นสระว่ายน้ำ

คำอธิบาย

ล้อดูดตะกอนสระว่ายน้ำ ขนาด 19 นิ้ว ด้ามพลาสติค Plastic

  • ขนาดกว้าง 19 นิ้ว