• 093-636-3259
    065-392-9641
    Line : wanpooltum1987
  • wanpooltum@gmail.com
  • 299/187 หมู่2 ตำบลบางเพรียง
    อำเภอบางบ่อ จ.สมุทรปราการ

สายดูดตะกอน ขนาด 1.5 นิ้ว

สั่งพิมพ์
ใช้ต่อกับหัวดูดตะกอนและเว็คคัม สำหรับดูดตะกอนบนพื้นสระ มีความยาวหลายขนาดให้เลือกตามการใช้งาน

คำอธิบาย
  • สายดูดตะกอน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ความยาวหลายขนาด ตั้งแต่ 6 เมตร - 30 เมตร เลือกความยาวที่ต้องการด้านบน
  • คงทนแข็งแรง เก็บง่าย ใช้สำหรับสระว่ายน้ำ