• 093-636-3259
    065-392-9641
    Line : wanpooltum1987
  • wanpooltum@gmail.com
  • 299/187 หมู่2 ตำบลบางเพรียง
    อำเภอบางบ่อ จ.สมุทรปราการ

แปรงขัดสระว่ายน้ำ ขนแปรงสแตนเลส ด้ามพลาสติก ขนาด 5 นิ้ว

สั่งพิมพ์
สำหรับทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ใช้ขัดทำความสะอาดคราบฝังแน่น คราบตะไคร่ ตามร่องยาแนว เหมาะสำหรับสระกระเบื้อง

06-19
06-2
คำอธิบาย

สำหรับทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ใช้ขัดทำความสะอาดคราบฝังแน่น คราบตะไคร่ ตามร่องยาแนว เหมาะสำหรับสระกระเบื้อง

แปรงขัดขนแปรงสแตนเลส ด้ามพลาสติก ขนาด 5 นิ้ว