• 093-636-3259
    065-392-9641
    Line : wanpooltum1987
  • wanpooltum@gmail.com
  • 299/187 หมู่2 ตำบลบางเพรียง
    อำเภอบางบ่อ จ.สมุทรปราการ

ถังกรองทราย AstralPool รุ่นพิเศษ ATLAS แบบ Side Mount [ 24

สั่งพิมพ์
ATLAS-23866 : Input/Output [ 1.5" ] Flow [ 24 m3/hr ] Sand Weight [ 190 kg ]

01-1
คำอธิบาย

หมายเหตุ : ทรายกรองที่ทางร้านแถมให้ หากมีการจัดส่ง ค่าส่งจะเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า

 

36597 Atlas Premium Filter Side/M D.600 (24') : 1-1/2” Conns ถังกรองทราย รุ่น แอตลาส ขนาด 24' ข้อต่อ 1-1/2' บรรจุทราย 190 ก.ก.