• 093-636-3259
    065-392-9641
    Line : wanpooltum1987
  • wanpooltum@gmail.com
  • 299/187 หมู่2 ตำบลบางเพรียง
    อำเภอบางบ่อ จ.สมุทรปราการ

ชุดถังกรองทราย Emaux พร้อมปั้มและวาล์ว ( 450mm )

สั่งพิมพ์
FSF450-6W : Valve Connections [ 1.5" ] Max Flow Rate [ 135 lpm / 8.1 m3/h ] Sand [ 45 kg ]

คำอธิบาย

หมายเหตุ : ทรายกรองที่ทางร้านแถมให้ หากมีการจัดส่ง ค่าส่งจะเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า