• 093-636-3259
    065-392-9641
    Line : wanpooltum1987
  • wanpooltum@gmail.com
  • 299/187 หมู่2 ตำบลบางเพรียง
    อำเภอบางบ่อ จ.สมุทรปราการ

ชุดถังกรองทราย Emaux พร้อมปั้มและวาล์ว ( 650mm )

สั่งพิมพ์
FSF650-6W : Valve Connections [ 1.5" ] Max Flow Rate [ 260 lpm / 15.6 m3/h ] Sand [ 145 kg ]

คำอธิบาย

หมายเหตุ : ทรายกรองที่ทางร้านแถมให้ หากมีการจัดส่ง ค่าส่งจะเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า