• 093-636-3259
    065-392-9641
    Line : wanpooltum1987
  • wanpooltum@gmail.com
  • 299/187 หมู่2 ตำบลบางเพรียง
    อำเภอบางบ่อ จ.สมุทรปราการ

ถังกรองทราย Pro Pool แบบ Top Mount Dia [ 24

สั่งพิมพ์
PPT625 : Input/Output [ 1.5" ] Flow [ 14 m3/hr ] Filtration Area [ 0.30 m2 ] Sand Weight [ 140 kg ]

Pro Pool1-22
Pro Pool1-33
คำอธิบาย

หมายเหตุ : ทรายกรองที่ทางร้านแถมให้ หากมีการจัดส่ง ค่าส่งจะเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า