• 093-636-3259
    065-392-9641
    Line : wanpooltum1987
  • wanpooltum@gmail.com
  • 299/187 หมู่2 ตำบลบางเพรียง
    อำเภอบางบ่อ จ.สมุทรปราการ

ถังกรองทราย Pro Pool แบบ Top Mount Dia [ 48

สั่งพิมพ์
PPT900 : Input/Output [ 2" ] Flow [ 53 m3/hr ] Filtration Area [ 1.13 m2 ] Sand Weight [ 920 kg ]

Pro Pool1-21
คำอธิบาย

ทรายกรองที่ทางร้านแถมให้ หากมีการจัดส่ง ค่าส่งจะเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า